Evidenca vodnogospodarskih objektov

 

Opis strani

Sistem za vodenje evidence vodnogospodarske infrastrukture. V kategorijo vodnogospodarska infrastruktura spadajo vsi objekti in ureditve, s katerimi se vpliva na vodni režim v smislu urejanja vodotokov, Rabe vode (energetika, kmetijstvo, industrija, prebivalstvo), poleg objektov vodnogospodarske infrastruture bo mogoče v sistemu spremljati tudi vodne pojave (npr. sipine, poplavne površine ipd.).


Obvestilo

01.09.2011
Stran EVON je bila nadgrajena z novim modulom za izris spletnih zemljevidov.


30.06.2011
Stran EVON je bila nadgrajena s prikazom kart poplavne nevarnosti.


24.03.2010
Postopek inštalacije aplikacije EVON v primeru menjave računalika
V primeru, da želite zamenjati računalnik, s katerega pošiljate objekte na strežnik EVON, si lahko prenesete navodila za inštalacijo v primeru menjave računalnika.


01.02.2011
Nadgradnja ARSO-vih strežnikov je povzročila nedelovanje atributnega dela aplikacije. Aplikacija je sedaj nadgrajena, tako da je zaključevanje objektov v njej spet možno.


27.01.2011
Nadgradnja Manifolda na strežniku je povzročila težavo pri komunikaciji EVON-a z ARSO-vimi strežniki. Zato je bil nadgrajen modul za komunikacijo v aplikaciji EVON.


13.11.2010
Nadgradnja aplikacije EVON. Nadgrajen je modul za povezovanje atributnega ter geometrijskega dela. Poleg obstoječeka orodja 'TARČA' je dodana tudi možnost izbire objekta preko številke IDZACASNI. Navodila se nahajajo tukaj.


16.08.2010
S strani si lahko prenesete priporočila pri vnosu geometrijskega dela. Priporočila se nahajajo tukaj.


28.08.2009
Na strani za vnašalce se nahaja tabela objektov, ki jih je določeni VGP vnesel. Na tej strani je mogoče tudi izbrisati poslane objekte, v primeru da je pri pošiljanju prišlo do napake.


05.05.2009
Aplikacija EVON je prešla v produkcijsko fazo, kar pomeni, da se lahko vnaša tudi atributne dele objektov, ter se jih povezuje z geometrijskimi deli. Dostop do atributnega dela aplikacije se nahaja na tem
naslovu.

20.03.2009
Na strani za vnašalce se nahaja nov sloj 'Starih objektov'. Sloj vsebuje tudi stolpec 'Stari ID', ki ga je pri vnosu

Vodnogospodarske osnove

V skladu z zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002, 110/02) predstavljajo Vodnogospodarske osnove pomemben strokovni dokument, ki se uporablja z upravljanje z vodami. Zaradi zelo omejene naklade (250 izvodov) in težke dostopnosti smo celoten dokument skenirali in omogočili njegovo dostopnost na internetu.

Vodnogospodarske osnove - Priloge

 

Zadnji vnešeni objekti